Info

 

 

 

 

 

 

De lessen starten op maandag 3 september 2018, om 18 h

Men kan zich reeds , vrijblijvend, op een wachtlijst laten zetten voor de cursus van volgend academiejaar.

 

Deze cursus Beeldhouwen in steen is een avondcursus voor volwassenen en wordt in het kader van het deeltijds kunstonderwijs door het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd. De academie behoort tot Scholengroep1, Antigon, van het Gemeenschapsonderwijs. De enige toelatingsvoorwaarden voor deze cursus is ongeveer 18 jaar of ouder en EU inwoner zijn.

 

Bij het inschrijven wordt geen voorkennis vereist.

 

Een academiejaar start steeds in het begin september en duurt tot einde juni.

 

Voorkennis is niet vereist.

 

Deze cursus noemt officieel eigenlijk Kunstambacht Steen - Beeld en werkt nauw samen met de cursus Kunstambacht Hout - Beeld (Houtsnijden, klassiek beeldhouwen in hout).

 

 

 klik op de ikoon om naar de website "Houtsnijden, beeldhouwen in hout" te gaan .

 

 

Na 5 jaar kan men het getuigschrift hogere graad halen. De student heeft daarna de kans om zich gedurende  2 jaar  te specialiseren en het specialisatiegetuigschrift te bekomen.

 

 

 

 

 

Hieronder lessenrooster Steen – Beeld   2017 – 2018

 

    

 

 

1ste en 2de jaar  hogere graad

 

 

  maandagavond

 

  dinsdagavond

 

 

 

 

 

18h – 21.30h

 

Beeldhouwen in steen : praktijk

 

Geïntegreerd: materialenleer

 

18h – 21.30h

 

Beeldhouwen in steen : praktijk

 

 

  elke week

  elke week

 

 

 

 

 

3de jaar tot en met het 5de jaar hogere graad

 

 

 

maandagavond

dinsdagavond

 

 

18h – 21.30h

 

Beeldhouwen in steen : praktijk

 

Geïntegreerd: materialenleer

 

18h – 21.30h

 

Beeldhouwen in steen : praktijk

 

2h Kunstgeschiedenis om de 14 dagen

 

elke week

 

 

 

 

 

 

1ste en 2de specialisatiejaar

 

 

 

 

maandagavond

dinsdagavond

 

18h – 21.30h

 

Beeldhouwen in steen : praktijk

 

18h – 21.30h

 

Beeldhouwen in steen : praktijk

 

2h Bijzondere Kunstgeschiedenis om de 14 dagen

 

 

elke week

 

 

 

 

Inschrijvingen

Potentiële studenten hebben er alle voordeel aan om zich geheel vrijblijvend, tot niets verbonden, op de wachtlijst te laten plaatsen en op deze wijze de mogelijkheid te krijgen, geen verplichting, om zich in te schrijven voor de cursus voor het academiejaar 2018- 2019, dat in begin september zal starten. De cursus Beeldhouwen, Steen - Beeld zelf, start op maandag 3 september 2018 om 18h

Specifieke procedure:

1.    Een  kandidaat, die overweegt deze cursus in de toekomst  te volgen  schrijft zich zonder enige verplichting of kosten, totaal vrijblijvend, in op de wachtlijst  voor het volgende Academiejaar.  Er worden slechts een beperkt aantal nieuwe leerlingen toegelaten, waarbij voorrang wordt verleend aan kandidaten die op de wachtlijstlijst staan. Indien er meer kandidaten op de wachtlijst staan dan er kunnen worden toegelaten,  dan wordt voor de niet toegelaten studenten een oplossing gezocht.

     Download: inschrijvingsformulier voor wachtlijst Steen - Beeld 

 

2.    De kandidaat brengt een bezoek aan het atelier voor een gesprek.

 

3.    Een aantal kandidaten, zoveel als er maximaal kunnen toegelaten worden, krijgen in juni het bericht dat ze zich kunnen inschrijven, krijgen een inschrijvingsformulier toe gemaild  en doen de betaling. Hiervoor krijgt een kandidaat slechts een zeer beperkte tijd. Indien een kandidaat beslist om de cursus toch niet te volgen of reageert  te laat of helemaal niet, dan wordt de volgende kandidaat ( indien nog aanwezig) op de wachtlijst aangesproken. Indien er uiteindelijk meer  kandidaten op de wachtlijst staan dan er kunnen worden ingeschreven, zullen we trachten een alternatief voor te stellen: een voorbereidende cursus aan te bieden zodat de student volgend jaar met meer bagage de cursus Steen - Beeld kan aanvatten.

 

4.    We zullen in ieder geval de kandidaten berichten over de situatie. 

 

Nieuws:  De wachtlijst voor 2018 - 2019 werd geopend, de definitieve inschrijvingen zijn inmiddels ook gestart, er is nog plaats vrij.     

download  inschrijvingsformulier voor wachtlijst Steen - Beeld

 

 De gegevens, ingevuld op het inschrijvingsformulier, worden enkel gebruikt voor het inschrijven op de wachtlijst, om u eventueel te contacteren in verband met uw inschrijving of om u uit te nodigen voor een gesprek. De gegevens worden verder voor niets anders  gebruikt. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De gegevens worden afgeschermd: enkel personeelsleden die zich specifiek bezighouden met het afhandelen van deze inschrijvingsprocedure hebben toegang tot deze gegevens.

 

 Tarieven : Het inschrijvingsgeld is het totaalbedrag, het volledige schoolgeld, dat een cursist betaalt om een heel jaar onderwijs te genieten. Er is verder geen examengeld of dergelijke meer te betalen

Het inschrijvingsgeld voor het academiejaar 2018- 2019  voor Belgen, Nederlanders en andere EU inwoners:

 440 € voor studenten boven 24 jaar ( komt neer op 1,35 € per lesuur)

200 € voor jongeren van18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het betreffende schooljaar)

  

Er zijn uitzonderlijk enkele sociale reducties vastgelegd, daarvoor kunt u best contact opnemen met de academie. contact met E-mail

 

Download: het nieuwe  inschrijvingsformulier voor wachtlijst Steen - Beeld voor het academiejaar 2018 - 2019. 

 

Belangrijk: kandidaat studenten, die vroeger, voor het huidige of voor het vorige academiejaar gekandideerd hebben maar de studie nog niet aanvatten , moeten elk jaar hun kandidatuur vernieuwen. Zo is de lijst steeds zo actueel mogelijk en worden verouderde bestanden verwijderd. 

De algemene voorwaarden staan in het schoolreglement van de Academie. U kunt die op de website van de Academie lezen.

 

adressen

 

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA - DKO)

 

 

 

Postadres : Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA – DKO)

  Blindestraat 7

2000 Antwerpen

België

 

 

Ingang secretariaat en inschrijvingen

Het hoofdgebouw van de Academie.

Te bereiken via de parking tussen

Blindestraat 9 en Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

 

Tel 03/213 71 60  of  03/213 71 62

Fax 03/213 71 69

Secretariaat enkel te bereiken :

op Maandag – Donderdag

tussen 15h – 21h

 

 

Atelier Beeldhouwen: Steen – Beeld

bevindt zich in de

Blindestraat 35

2000 Antwerpen

 

website Academie

 

contact met E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuws: Opendeurdag op zaterdag 10 maart 2018 om 10 tot 17 h

Steeds welkom om eens te komen kijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar startpagina van deze website  www.beeldhouwen.net

webmaster : Jeroen Humbeeck       © Jeroen Humbeeck